Porteføljeinvesteringer i utlandet

Til toppen

06284: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter finansobjekt og sektor (mill. kr) 2004 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Porteføljeinvesteringer i utlandet har utvidet bruken av VPS. Dette medfører nytt omfang i beholdninger for sektoren ikke-finansielle foretak fra og med årgang 2019.

sektor

Ikke-finansielle foretak

F.o.m 2005 er husholdninger skilt ut som en egen sektor. Før 2005 er husholdningene ført sammen med 'Private ansvarlige selskaper'.

Husholdninger

F.o.m 2005 er husholdninger skilt ut som en egen sektor. Før 2005 er husholdningene ført sammen med 'Private ansvarlige selskaper'.