Porteføljeinvesteringer i utlandet

06284: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter finansobjekt og sektor (mill. kr) 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Eirin Totland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 644
iri@ssb.no

Benedicte Castberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 650
cab@ssb.no

Måleenhet
Aksjer og andeler:
mill. kr
Obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Referansetid
Aksjer og andeler:
31.12.
Obligasjoner og sertifikater:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

sektor
Ikke-finansielle foretak
F.o.m 2005 er husholdninger skilt ut som en egen sektor. Før 2005 er husholdningene ført sammen med 'Private ansvarlige selskaper'.
Husholdninger
F.o.m 2005 er husholdninger skilt ut som en egen sektor. Før 2005 er husholdningene ført sammen med 'Private ansvarlige selskaper'.

Brukerveiledning for statistikkbanken