Porteføljeinvesteringer i utlandet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06284: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter finansobjekt og sektor (mill. kr) 2004 - 2022

Henrik Utby, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 56
29.06.2023 08:00
Aksjer og andeler:
mill. kr
Obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Aksjer og andeler:
31.12.
Obligasjoner og sertifikater:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Porteføljeinvesteringer i utlandet har utvidet bruken av VPS. Dette medfører nytt omfang i beholdninger for sektoren ikke-finansielle foretak fra og med årgang 2019.

sektor

Ikke-finansielle foretak

F.o.m 2005 er husholdninger skilt ut som en egen sektor. Før 2005 er husholdningene ført sammen med 'Private ansvarlige selskaper'.

Husholdninger

F.o.m 2005 er husholdninger skilt ut som en egen sektor. Før 2005 er husholdningene ført sammen med 'Private ansvarlige selskaper'.