Porteføljeinvesteringer i utlandet

06283: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter finansobjekt og land (mill. kr) 2004 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

land

Totalt 269 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2019
Kontakt
Eirin Totland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 644
iri@ssb.no

Benedicte Castberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 650
cab@ssb.no

Måleenhet
Aksjer og andeler:
mill. kr
Obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Referansetid
Aksjer og andeler:
31.12.
Obligasjoner og sertifikater:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

EU - i 2004 var det 25 medlemsland. Deretter ble det følgende utvidelser: I 2007 - 27 medlemsland og i 2013 - 28 medlemsland.

Brukerveiledning for statistikkbanken