Porteføljeinvesteringer i utlandet

Til toppen

06283: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter finansobjekt og land (mill. kr) 2004 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Afghanistan , Albania ,

Valgt 0 av totalt 269

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
EU - i 2004 var det 25 medlemsland. Deretter ble det følgende utvidelser: I 2007 - 27 medlemsland og i 2013 - 28 medlemsland. Statens pensjonsfond utlands porteføljeinvesteringer i utlandet rapporteres fra og med 2012 etter første investeringsledd (investeringens registreringsland). Endringene i rapportering medfører vridninger i beholdninger mellom enkelte land fra 2011 til 2012, og påvirker kun sektoren Offentlig forvaltning. Årgangene 2012-2017 er korrigert fra tidligere publisert statistikk. Porteføljeinvesteringer i utlandet har utvidet bruken av VPS. Dette medfører nytt omfang i beholdninger for sektoren ikke-finansielle foretak fra og med årgang 2019.