Porteføljeinvesteringer i utlandet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06283: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter finansobjekt og land (mill. kr) 2004 - 2022

Henrik Utby, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 56
29.06.2023 08:00
Aksjer og andeler:
mill. kr
Obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Aksjer og andeler:
31.12.
Obligasjoner og sertifikater:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Afghanistan , Albania ,

Valgt 0 av totalt 269

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
EU - i 2004 var det 25 medlemsland. Deretter ble det følgende utvidelser: I 2007 - 27 medlemsland og i 2013 - 28 medlemsland. Statens pensjonsfond utlands porteføljeinvesteringer i utlandet rapporteres fra og med 2012 etter første investeringsledd (investeringens registreringsland). Endringene i rapportering medfører vridninger i beholdninger mellom enkelte land fra 2011 til 2012, og påvirker kun sektoren Offentlig forvaltning. Årgangene 2012-2017 er korrigert fra tidligere publisert statistikk. Porteføljeinvesteringer i utlandet har utvidet bruken av VPS. Dette medfører nytt omfang i beholdninger for sektoren ikke-finansielle foretak fra og med årgang 2019.

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.