Porteføljeinvesteringer i utlandet

06282: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter sektor og land (mill. kr) 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

sektor

Totalt 8 Valgte

Søk

land

Totalt 269 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Eirin Totland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 644
iri@ssb.no

Benedicte Castberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 650
cab@ssb.no

Måleenhet
Porteføljeinvesteringer:
mill. kr
Referansetid
Porteføljeinvesteringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

EU - i 2004 var det 25 medlemsland. Deretter ble det følgende utvidelser: I 2007 - 27 medlemsland og i 2013 - 28 medlemsland.
Statens pensjonsfond utlands porteføljeinvesteringer i utlandet rapporteres fra og med 2018 etter første investeringsledd (investeringens registreringsland). Endringene i rapportering medfører vridninger i beholdninger mellom enkelte land fra 2017 til 2018, og påvirker kun sektoren Offentlig forvaltning. Årgangen 2018 er korrigert fra tidligere publisert statistikk. Det vil komme korreksjoner på eldre årganger på et senere tidspunkt.

Brukerveiledning for statistikkbanken