Porteføljeinvesteringer i utlandet

Til toppen

06282: Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter sektor og land (mill. kr) 2004 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

sektor


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Afghanistan , Albania ,

Valgt 0 av totalt 269

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
EU - i 2004 var det 25 medlemsland. Deretter ble det følgende utvidelser: I 2007 - 27 medlemsland og i 2013 - 28 medlemsland. Statens pensjonsfond utlands porteføljeinvesteringer i utlandet rapporteres fra og med 2018 etter første investeringsledd (investeringens registreringsland). Endringene i rapportering medfører vridninger i beholdninger mellom enkelte land fra 2017 til 2018, og påvirker kun sektoren Offentlig forvaltning. Årgangen 2018 er korrigert fra tidligere publisert statistikk. Det vil komme korreksjoner på eldre årganger på et senere tidspunkt.

Brukerveiledning for statistikkbanken