Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06275: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter næring. Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2005 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken