Kollektivtransport

Til toppen
06264: Kollektivtransport. Jernbane, etter rutetype (avslutta serie) 2004 - 2009
Sist endret
20.07.2010
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Passasjerkm (1 000 km):
1 000 km
Setekm (1 000 km):
1 000 km
Togkm (1 000 km):
1 000 km
Referansetid
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkm (1 000 km):
31.12.
Setekm (1 000 km):
31.12.
Togkm (1 000 km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
togrute
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

togrute

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Inneholder ikke tall for Flytoget, som er plassert sammen med trikk og t-bane.

Brukerveiledning for statistikkbanken