Kollektivtransport

Til toppen

06264: Kollektivtransport. Jernbane, etter rutetype (avslutta serie) 2004 - 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

togrute


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inneholder ikke tall for Flytoget, som er plassert sammen med trikk og t-bane.

Brukerveiledning for statistikkbanken