Kollektivtransport

06263: Kollektivtransport med trikk, t-bane og Flytoget. Hovedtall (avslutta serie) 2004 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.07.2010
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Togkilometer (1 000 km):
1 000 km
Vognkilometer (1 000 km):
1 000 km
Togtimer (1 000 timer):
1 000 timer
Vogntimer (1 000 timer):
1 000 timer
Togsett (stk.):
togsett
Vogner (stk.):
vogner
Setekm (1 000 km):
1 000 km
Plasskm (1 000 km):
1 000 km
Linjekm (km):
km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Passasjerkm (1 000 km):
1 000 km
Offentlige kjøp (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Togkilometer (1 000 km):
31.12.
Vognkilometer (1 000 km):
31.12.
Togtimer (1 000 timer):
31.12.
Vogntimer (1 000 timer):
31.12.
Togsett (stk.):
31.12.
Vogner (stk.):
31.12.
Setekm (1 000 km):
31.12.
Plasskm (1 000 km):
31.12.
Linjekm (km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkm (1 000 km):
31.12.
Offentlige kjøp (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Rettet 28. mars 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken