Kollektivtransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06263: Kollektivtransport med trikk, t-bane og Flytoget. Hovedtall (avslutta serie) 2004 - 2009

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
20.07.2010 10:00
Togkilometer (1 000 km):
1 000 km
Vognkilometer (1 000 km):
1 000 km
Togtimer (1 000 timer):
1 000 timer
Vogntimer (1 000 timer):
1 000 timer
Togsett (stk.):
togsett
Vogner (stk.):
vogner
Setekm (1 000 km):
1 000 km
Plasskm (1 000 km):
1 000 km
Linjekm (km):
km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Passasjerkm (1 000 km):
1 000 km
Offentlige kjøp (1 000 kr):
1 000 kr
Togkilometer (1 000 km):
31.12.
Vognkilometer (1 000 km):
31.12.
Togtimer (1 000 timer):
31.12.
Vogntimer (1 000 timer):
31.12.
Togsett (stk.):
31.12.
Vogner (stk.):
31.12.
Setekm (1 000 km):
31.12.
Plasskm (1 000 km):
31.12.
Linjekm (km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkm (1 000 km):
31.12.
Offentlige kjøp (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Togkilometer (1 000 km) , Vognkilometer (1 000 km) , Togtimer (1 000 timer) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000