Kollektivtransport

06259: Kollektivtransport med båt. Hovedtall 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Båtkilometer (1 000 km):
1 000 km
Båttimer (1 000 timer):
1 000 timer
Båter:
båter
Setekm (1 000 km):
1 000 km
Plasskm (1 000 km):
1 000 km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Passasjerkm (1 000 km):
1 000 km
Billettinntekt (1 000 kr):
1 000 kr
Offentlige kjøp (1 000 kr):
1 000 kr
Kostnader (1 000 kr):
1 000 kr
Driftskostnader (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Båtkilometer (1 000 km):
31.12.
Båttimer (1 000 timer):
31.12.
Båter:
31.12.
Setekm (1 000 km):
31.12.
Plasskm (1 000 km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkm (1 000 km):
31.12.
Billettinntekt (1 000 kr):
31.12.
Offentlige kjøp (1 000 kr):
31.12.
Kostnader (1 000 kr):
31.12.
Driftskostnader (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2017 ble oppdatert 28. mai 2019. Passasjerkm-tallene for båttransport for 2015 og 2016 ble rettet 18. juli 2019. Tall for båttransport i 2016 til 2018 ble korrigert 1. juli 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken