Kollektivtransport

06256: Kollektivtransport med buss, båt og bane (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

transportmåte

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.06.2017
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Utkjørt distanse (1 000 km):
1 000 km
Setekm (1 000 km):
1 000 km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Passasjerkm (1 000 km):
1 000 km
Billettinntekt (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Utkjørt distanse (1 000 km):
31.12.
Setekm (1 000 km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkm (1 000 km):
31.12.
Billettinntekt (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Utkjørt distanse (1 000 km)
Sum av vogn-/båt/togkilometer. Et tog har som regel flere vogner, og slik sett flere vognkilometer enn det som kommer fram her.

Brukerveiledning for statistikkbanken