Kollektivtransport

Til toppen

06256: Kollektivtransport med buss, båt og bane (avslutta serie) 2004 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Utkjørt distanse (1 000 km)

Sum av vogn-/båt/togkilometer. Et tog har som regel flere vogner, og slik sett flere vognkilometer enn det som kommer fram her.