Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning

06223: Direkteinvesteringer i Norge. Balanseposter, etter land (mill. kr) (avslutta serie) 1989 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

balansepost

Totalt 2 Valgte

Søk

land

Totalt 269 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.03.2016
Kontakt
Einar Goplen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 636
egp@ssb.no

Trond Lasse Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 633
lla@ssb.no

Måleenhet
Utenlandske direkteinvesteringer i Norge:
mill. kr
Referansetid
Utenlandske direkteinvesteringer i Norge:
31.12.
Pristype
Utenlandske direkteinvesteringer i Norge:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for årene 2013 og 2014 er rettet 18.03.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken