Godstransport på kysten

Til toppen

06207: Havnestatistikk. Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer, etter havn 2006M01 - 2020M09

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
havn
retning
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valgt 1 av totalt 177

havn

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bergen , Florø , Måløy ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgfri variabel

retning


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Passasjertallene for januar-mars 2020 ble nedjustert 16. desember 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken