Familier og husholdninger

Til toppen

06204: Barn 0-17 år, etter antall foreldre i familien, foreldrenes samlivsform, hjemmeboende søsken og barnets alder 2001 - 2021

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barn 0-17 år i alt , Barn 0-17 år uten søsken i alt , Barn 0-17 år med søsken i alt ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-17 år , 0 år , 1 år ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn. Biologiske foreldre og adoptivforeldre. Medregnet 11 adopterte barn som bor med registrerte partnere i 2008. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 199 barn i 2008 der mor har inngått registrert partnerskap. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 13 barn i 2008 der far har inngått registrert partnerskap.