Familier og husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06204: Barn 0-17 år, etter antall foreldre i familien, foreldrenes samlivsform, hjemmeboende søsken og barnets alder 2001 - 2022

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
28.06.2022 08:00
Barn 0-17 år i alt:
personer
Barn 0-17 år uten søsken i alt:
personer
Barn 0-17 år med søsken i alt:
personer
Barn som bor med sine gifte foreldre:
personer
Barn uten søsken som bor med sine gifte foreldre:
personer
Barn med søsken som bor med sine gifte foreldre:
personer
Barn som bor med samboende foreldre:
personer
Barn uten søsken som bor med sine samboende foreldre:
personer
Barn med søsken som bor med sine samboende foreldre:
personer
Barn som bor bare med mor:
personer
Barn uten søsken som bor bare med mor:
personer
Barn med søsken som bor bare med mor:
personer
Barn som bor med mor og steforelder:
personer
Barn uten søsken som bor med mor og steforelder:
personer
Barn med søsken som bor med mor og steforelder:
personer
Barn som bor bare med far:
personer
Barn uten søsken som bor med bare far:
personer
Barn med søsken som bor med bare far:
personer
Barn som bor med far og steforelder:
personer
Barn uten søsken som bor med far og steforelder:
personer
Barn med søsken som bor med far og steforelder:
personer
Barn 0-17 år i alt:
1.1.
Barn 0-17 år uten søsken i alt:
1.1.
Barn 0-17 år med søsken i alt:
1.1.
Barn som bor med sine gifte foreldre:
1.1.
Barn uten søsken som bor med sine gifte foreldre:
1.1.
Barn med søsken som bor med sine gifte foreldre:
1.1.
Barn som bor med samboende foreldre:
1.1.
Barn uten søsken som bor med sine samboende foreldre:
1.1.
Barn med søsken som bor med sine samboende foreldre:
1.1.
Barn som bor bare med mor:
1.1.
Barn uten søsken som bor bare med mor:
1.1.
Barn med søsken som bor bare med mor:
1.1.
Barn som bor med mor og steforelder:
1.1.
Barn uten søsken som bor med mor og steforelder:
1.1.
Barn med søsken som bor med mor og steforelder:
1.1.
Barn som bor bare med far:
1.1.
Barn uten søsken som bor med bare far:
1.1.
Barn med søsken som bor med bare far:
1.1.
Barn som bor med far og steforelder:
1.1.
Barn uten søsken som bor med far og steforelder:
1.1.
Barn med søsken som bor med far og steforelder:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barn 0-17 år i alt , Barn 0-17 år uten søsken i alt , Barn 0-17 år med søsken i alt ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-17 år , 0 år , 1 år ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn. Biologiske foreldre og adoptivforeldre. Medregnet 11 adopterte barn som bor med registrerte partnere i 2008. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 199 barn i 2008 der mor har inngått registrert partnerskap. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 13 barn i 2008 der far har inngått registrert partnerskap.