Familier og husholdninger

06204: Barn 0-17 år, etter antall foreldre i familien, foreldrenes samlivsform, hjemmeboende søsken og barnets alder 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

alder

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2019
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Barn 0-17 år i alt:
personer
Barn 0-17 år uten søsken i alt:
personer
Barn 0-17 år med søsken i alt:
personer
Barn som bor med sine gifte foreldre:
personer
Barn uten søsken som bor med sine gifte foreldre:
personer
Barn med søsken som bor med sine gifte foreldre:
personer
Barn som bor med samboende foreldre:
personer
Barn uten søsken som bor med sine samboende foreldre:
personer
Barn med søsken som bor med sine samboende foreldre:
personer
Barn som bor bare med mor:
personer
Barn uten søsken som bor bare med mor:
personer
Barn med søsken som bor bare med mor:
personer
Barn som bor med mor og steforelder:
personer
Barn uten søsken som bor med mor og steforelder:
personer
Barn med søsken som bor med mor og steforelder:
personer
Barn som bor bare med far:
personer
Barn uten søsken som bor med bare far:
personer
Barn med søsken som bor med bare far:
personer
Barn som bor med far og steforelder:
personer
Barn uten søsken som bor med far og steforelder:
personer
Barn med søsken som bor med far og steforelder:
personer
Referansetid
Barn 0-17 år i alt:
1.1.
Barn 0-17 år uten søsken i alt:
1.1.
Barn 0-17 år med søsken i alt:
1.1.
Barn som bor med sine gifte foreldre:
1.1.
Barn uten søsken som bor med sine gifte foreldre:
1.1.
Barn med søsken som bor med sine gifte foreldre:
1.1.
Barn som bor med samboende foreldre:
1.1.
Barn uten søsken som bor med sine samboende foreldre:
1.1.
Barn med søsken som bor med sine samboende foreldre:
1.1.
Barn som bor bare med mor:
1.1.
Barn uten søsken som bor bare med mor:
1.1.
Barn med søsken som bor bare med mor:
1.1.
Barn som bor med mor og steforelder:
1.1.
Barn uten søsken som bor med mor og steforelder:
1.1.
Barn med søsken som bor med mor og steforelder:
1.1.
Barn som bor bare med far:
1.1.
Barn uten søsken som bor med bare far:
1.1.
Barn med søsken som bor med bare far:
1.1.
Barn som bor med far og steforelder:
1.1.
Barn uten søsken som bor med far og steforelder:
1.1.
Barn med søsken som bor med far og steforelder:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn. Biologiske foreldre og adoptivforeldre.
Medregnet 11 adopterte barn som bor med registrerte partnere i 2008. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 199 barn i 2008 der mor har inngått registrert partnerskap. Gifte eller samboende. Tallet inkluderer også 13 barn i 2008 der far har inngått registrert partnerskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken