Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06159: Personlig tjenesteyting. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2004 - 2008

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
14.06.2010 10:00
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser (inkluderer påkostninger) (mill. kr):
mill. kr
Salg (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser (inkluderer påkostninger) (mill. kr):
31.12.
Salg (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.

Anskaffelser (inkluderer påkostninger) (mill. kr)

Anskaffelser av varige fysiske driftsmidler inkl. påkostninger.

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert). Merverdiavgift er ikke inkludert

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.