Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
06158: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2004 - 2007
Sist endret
06.05.2009
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser (inkluderer påkostninger) (mill. kr):
mill. kr
Salg (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser (inkluderer påkostninger) (mill. kr):
31.12.
Salg (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)
Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.
Anskaffelser (inkluderer påkostninger) (mill. kr)
Anskaffelser av varige fysiske driftsmidler inkl. påkostninger.
Salg (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert). Merverdiavgift er ikke inkludert
Kjøp av tomt (mill. kr)
Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)
Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Brukerveiledning for statistikkbanken