Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06158: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2004 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.

Anskaffelser (inkluderer påkostninger) (mill. kr)

Anskaffelser av varige fysiske driftsmidler inkl. påkostninger.

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert). Merverdiavgift er ikke inkludert

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Brukerveiledning for statistikkbanken