Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06156: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2004 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Transportmidler eksklusiv personbiler (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bygninger og anlegg (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Brukerveiledning for statistikkbanken