Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

06112: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) 2002 - 2009

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Næringsinntekt i alt (mill. kr) , Næringsinntekt per bruker (kr) , Brukere i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000