Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06112: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter tidligere standard for driftsform (avslutta serie) 2002 - 2009

Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
23.04.2012 10:00
Næringsinntekt i alt (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt per bruker (kr):
kr
Brukere i alt:
brukere
Uten positiv inntekt (prosent):
prosent
1-49 999 kroner (prosent):
prosent
50 000-99 999 kroner (prosent):
prosent
100 000-249 999 kroner (prosent):
prosent
250 000-399 999 kroner (prosent):
prosent
400 000 kroner og over (prosent):
prosent
Næringsinntekt i alt (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt per bruker (kr):
31.12.
Brukere i alt:
31.12.
Uten positiv inntekt (prosent):
31.12.
1-49 999 kroner (prosent):
31.12.
50 000-99 999 kroner (prosent):
31.12.
100 000-249 999 kroner (prosent):
31.12.
250 000-399 999 kroner (prosent):
31.12.
400 000 kroner og over (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Næringsinntekt i alt (mill. kr) , Næringsinntekt per bruker (kr) , Brukere i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000