Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

05986: Husdyr per jordbruksbedrift, etter husdyrslag og jordbruksareal i drift 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Storfe i alt , Kyr i alt , Mjølkekyr ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
.

jordbruksareal i drift

- 49 dekar

Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk

husdyrslag

Alssvin i alt

Omfattar alspurker, ungpurker, rånar og ungrånar.