Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
05986: Husdyr per jordbruksbedrift, etter husdyrslag og jordbruksareal i drift 2000 - 2019
Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Husdyr:
husdyr
Referansetid
Husdyr:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
husdyrslag
Må velges *
jordbruksareal i drift
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

husdyrslag
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0

jordbruksareal i drift

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
jordbruksareal i drift
- 49 dekar
Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk

Brukerveiledning for statistikkbanken