Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

05982: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) 1969 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1969 , 1979 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksareal i drift , Fulldyrka jord , Åker og hage ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
. Før 1999: Omfattar jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999: Omfattar også jordbruksbedrifter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift, i hovudsak samdrifter og hagebruk.

vekst

Rug

Rug er inkludert i rugkveite frå 2000.

Rotvekster til fôr, grønfôr og silovekstar

Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.

Grønfôr- og silovekstar

Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.