Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
05982: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) 1969 - 2019
Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal:
dekar
Referansetid
Jordbruksareal:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
vekst
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1


Totalt 23 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
Før 1999: Omfattar jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999: Omfattar også jordbruksbedrifter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift, i hovudsak samdrifter og hagebruk.
vekst
Rug
Rug er inkludert i rugkveite frå 2000.
Rotvekster til fôr, grønfôr og silovekstar
Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.
Grønfôr- og silovekstar
Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.

Brukerveiledning for statistikkbanken