Økonomisk sosialhjelp

05973: Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp, etter stønadens art og kommunestørrelse 1997 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kommunestørrelse Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.07.2018
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 412
hat@ssb.no

Måleenhet
Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr):
1 000 kr
Bidrag (1 000 kr):
1 000 kr
Lån (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr):
kr
Gjennomsnittlig stønad pr. stønadstilfelle (kr):
kr
Referansetid
Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr):
31.12.
Bidrag (1 000 kr):
31.12.
Lån (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig stønad pr. stønadstilfelle (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad. For 2004 er mottakarar av introduksjonsstønad berre inkludert for nokre kommunar.

Brukerveiledning for statistikkbanken