Skatt for personer

Til toppen

05957: Pensjonister, etter pensjonsstatus og kjønn. Bosatte personer 17 år og eldre (avslutta serie) 1993 - 2010

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000