Satellittregnskap for turisme

05929: Produksjon av reiselivsprodukter (mill. kr) (avslutta serie) 1996 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

reiselivsprodukt

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.03.2010
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Faste 2007-priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
01.01.-31.12.
Faste 2007-priser:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tabellen er avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabellene 09264 og 11147. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.

Brukerveiledning for statistikkbanken