Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

05891: Tvister behandlet av forliksrådene, etter avgjørelse (F) (avslutta serie) 1995 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

avgjørelse

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.02.2006
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 43
rjs@ssb.no

Kanwar Singh Maan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 421
sin@ssb.no

Måleenhet
Tvister behandlet av forliksrådene:
tvister
Referansetid
Tvister behandlet av forliksrådene:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
år
1995
Omfatter 3 090 saker fra Sør-Trøndelag som ikke kan fordeles på avgjørelse.
1999
Oppgave mangler fra forliksrådene i Hemsedal, Rana og Vardø, tall for 1998 er brukt.
2000
Oppgave mangler fra forliksrådene i Kvam, Smøla og Narvik, tall for 1999 er brukt.
2001
Oppgave mangler fra forliksrådet i Vardø, tall fra 2000 er brukt. I alt omfatter 100 saker fra Hordaland som ikke kan fordeles på avgjørelser.
2002
Oppgave mangler fra forliksrådene i Rødøy og Kviteseid, tall fra 2001 er brukt.
2003
Oppgave mangler fra forliksrådene i Skjerstad og Torsken kommune. Tall fra 2002 er brukt.
2004
Oppgave mangler fra forliksrådet i Skjerstad kommune. Tall fra 2002 er brukt. I alt omfatter 23 saker fra Hordaland som ikke kan fordeles på avgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken