Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05891: Tvister behandlet av forliksrådene, etter avgjørelse (F) (avslutta serie) 1995 - 2004

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Kanwar Singh Maan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 421
02.02.2006 10:00
Tvister behandlet av forliksrådene:
tvister
Tvister behandlet av forliksrådene:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

år

1995

Omfatter 3 090 saker fra Sør-Trøndelag som ikke kan fordeles på avgjørelse.

1999

Oppgave mangler fra forliksrådene i Hemsedal, Rana og Vardø, tall for 1998 er brukt.

2000

Oppgave mangler fra forliksrådene i Kvam, Smøla og Narvik, tall for 1999 er brukt.

2001

Oppgave mangler fra forliksrådet i Vardø, tall fra 2000 er brukt. I alt omfatter 100 saker fra Hordaland som ikke kan fordeles på avgjørelser.

2002

Oppgave mangler fra forliksrådene i Rødøy og Kviteseid, tall fra 2001 er brukt.

2003

Oppgave mangler fra forliksrådene i Skjerstad og Torsken kommune. Tall fra 2002 er brukt.

2004

Oppgave mangler fra forliksrådet i Skjerstad kommune. Tall fra 2002 er brukt. I alt omfatter 23 saker fra Hordaland som ikke kan fordeles på avgjørelse.