Familier og husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05883: Personer i privathusholdninger (avslutta serie) 1920 - 1990

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
05.12.2005 10:00
Personer i privathusholdninger i alt:
personer
1 person i husholdningen:
personer
2 personer i husholdningen:
personer
3 personer i husholdningen:
personer
4 personer i husholdningen:
personer
5 personer i husholdningen:
personer
6 personer i husholdningen:
personer
7 personer eller flere i husholdningen:
personer
Prosent av personene i enfamiliehusholdninger:
prosent
Personer per husholdning:
personer
Personer i privathusholdninger i alt:
31.12.
1 person i husholdningen:
31.12.
2 personer i husholdningen:
31.12.
3 personer i husholdningen:
31.12.
4 personer i husholdningen:
31.12.
5 personer i husholdningen:
31.12.
6 personer i husholdningen:
31.12.
7 personer eller flere i husholdningen:
31.12.
Prosent av personene i enfamiliehusholdninger:
31.12.
Personer per husholdning:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer i privathusholdninger i alt , 1 person i husholdningen , 2 personer i husholdningen ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000