Familier og husholdninger

Til toppen
05883: Personer i privathusholdninger (avslutta serie) 1920 - 1990
Sist endret
05.12.2005
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Personer i privathusholdninger i alt:
personer
1 person i husholdningen:
personer
2 personer i husholdningen:
personer
3 personer i husholdningen:
personer
4 personer i husholdningen:
personer
5 personer i husholdningen:
personer
6 personer i husholdningen:
personer
7 personer eller flere i husholdningen:
personer
Prosent av personene i enfamiliehusholdninger:
prosent
Personer per husholdning:
personer
Referansetid
Personer i privathusholdninger i alt:
31.12.
1 person i husholdningen:
31.12.
2 personer i husholdningen:
31.12.
3 personer i husholdningen:
31.12.
4 personer i husholdningen:
31.12.
5 personer i husholdningen:
31.12.
6 personer i husholdningen:
31.12.
7 personer eller flere i husholdningen:
31.12.
Prosent av personene i enfamiliehusholdninger:
31.12.
Personer per husholdning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken