Familier og husholdninger

05883: Personer i privathusholdninger (avslutta serie) 1920 - 1990
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2005
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Personer i privathusholdninger i alt:
personer
1 person i husholdningen:
personer
2 personer i husholdningen:
personer
3 personer i husholdningen:
personer
4 personer i husholdningen:
personer
5 personer i husholdningen:
personer
6 personer i husholdningen:
personer
7 personer eller flere i husholdningen:
personer
Prosent av personene i enfamiliehusholdninger:
prosent
Personer per husholdning:
personer
Referansetid
Personer i privathusholdninger i alt:
31.12.
1 person i husholdningen:
31.12.
2 personer i husholdningen:
31.12.
3 personer i husholdningen:
31.12.
4 personer i husholdningen:
31.12.
5 personer i husholdningen:
31.12.
6 personer i husholdningen:
31.12.
7 personer eller flere i husholdningen:
31.12.
Prosent av personene i enfamiliehusholdninger:
31.12.
Personer per husholdning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken