Familier og husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05881: Familier, etter type (avslutta serie) 1960 - 1993

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
28.11.2005 10:00
Familier i alt:
familier
Ektepar uten hjemmeboende barn:
par
Ektepar med hjemmeboende barn:
par
Samboerpar med felles hjemmeboende barn:
par
Mor med hjemmeboende barn:
mor med barn
Far med hjemmeboende barn:
far med barn
Enslige:
personer
Personer per familie:
personer per familie
Familier i alt:
31.12.
Ektepar uten hjemmeboende barn:
31.12.
Ektepar med hjemmeboende barn:
31.12.
Samboerpar med felles hjemmeboende barn:
31.12.
Mor med hjemmeboende barn:
31.12.
Far med hjemmeboende barn:
31.12.
Enslige:
31.12.
Personer per familie:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1970 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Familier i alt , år: 1987

Tallet på familier når samboere med felles barn er regnet som egen familietype. Derved reduseres gruppene mor med barn, far med barn og enslige, samtidig som også tallene for andre familietyper påvirkes noe.