Familier og husholdninger

05881: Familier, etter type (avslutta serie) 1960 - 1993
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2005
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Familier i alt:
familier
Ektepar uten hjemmeboende barn:
par
Ektepar med hjemmeboende barn:
par
Samboerpar med felles hjemmeboende barn:
par
Mor med hjemmeboende barn:
mor med barn
Far med hjemmeboende barn:
far med barn
Enslige:
personer
Personer per familie:
personer per familie
Referansetid
Familier i alt:
31.12.
Ektepar uten hjemmeboende barn:
31.12.
Ektepar med hjemmeboende barn:
31.12.
Samboerpar med felles hjemmeboende barn:
31.12.
Mor med hjemmeboende barn:
31.12.
Far med hjemmeboende barn:
31.12.
Enslige:
31.12.
Personer per familie:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Familier i alt , år: 1987
Tallet på familier når samboere med felles barn er regnet som egen familietype. Derved reduseres gruppene mor med barn, far med barn og enslige, samtidig som også tallene for andre familietyper påvirkes noe.

Brukerveiledning for statistikkbanken