Familier og husholdninger

Til toppen

05881: Familier, etter type (avslutta serie) 1960 - 1993

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1970 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Familier i alt , år: 1987

Tallet på familier når samboere med felles barn er regnet som egen familietype. Derved reduseres gruppene mor med barn, far med barn og enslige, samtidig som også tallene for andre familietyper påvirkes noe.