Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05876: Foretak som benytter 'open source software' (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ingen lisensbetaling og kildekoden er åpen og fritt tilgjengelig.

Brukerveiledning for statistikkbanken