Til toppen
05811: Middelfolkemengde, etter kjønn og alder (avslutta serie) 1846-1850 - 1991-1995
Sist endret
12.12.2005
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
Gjennomsnitt av folkemengda ved byrjinga og utgangen av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Før 1866 er tall for tatere og omstreifere ikke regnet med i tall for middelfolkemengde.

Brukerveiledning for statistikkbanken