Til toppen
05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2020
Sist endret
14.04.2020
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Befolkning:
personer
Levendefødte i alt:
personer
Fødte utenfor ekteskap:
personer
Dødfødte:
personer
Døde i alt:
personer
Døde under 1 år:
personer
Inngåtte ekteskap:
ekteskap
Skilsmisser:
skilsmisser
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Levendefødte (per 1 000):
per 1 000
Døde (per 1 000):
per 1 000
Folketilvekst, absolutte tall:
personer
Folketilvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Befolkning:
1.1.
Levendefødte i alt:
31.12.
Fødte utenfor ekteskap:
31.12.
Dødfødte:
31.12.
Døde i alt:
31.12.
Døde under 1 år:
31.12.
Inngåtte ekteskap:
31.12.
Skilsmisser:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Levendefødte (per 1 000):
31.12.
Døde (per 1 000):
31.12.
Folketilvekst, absolutte tall:
31.12.
Folketilvekst (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 286 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
statistikkvariabel
Befolkning
Før 1816 beregnet middelfolkemengde.
Dødfødte
Tall for 1984-1993 er hentet fra NOS Helsestatsitikk.
Døde under 1 år
Tall for 1986-1992 er hentet fra NOS Helsestatistikk.
Inngåtte ekteskap
Ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Fra 2009 er ekteskap mellom personer med samme kjønn medregnet. Gjelder ekeskap der eldste ektefelle er bosatt i Norge.
Skilsmisser
Fra og med 2010 er skilsmisser mellom personer med samme kjønn medregnet.
Utflyttinger
Før 1951 bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land).
Levendefødte (per 1 000)
Beregnet av middelfolkemengden.
Døde (per 1 000)
Beregnet av middelfolkemengden.
Folketilvekst (prosent)
Folketilvekst er lik differansen mellom folkemengde 1. januar to påfølgende år.

Brukerveiledning for statistikkbanken