05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 286 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.04.2020
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Befolkning:
personer
Levendefødte i alt:
personer
Fødte utenfor ekteskap:
personer
Dødfødte:
personer
Døde i alt:
personer
Døde under 1 år:
personer
Inngåtte ekteskap:
ekteskap
Skilsmisser:
skilsmisser
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Levendefødte (per 1 000):
per 1 000
Døde (per 1 000):
per 1 000
Folketilvekst, absolutte tall:
personer
Folketilvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Befolkning:
1.1.
Levendefødte i alt:
31.12.
Fødte utenfor ekteskap:
31.12.
Dødfødte:
31.12.
Døde i alt:
31.12.
Døde under 1 år:
31.12.
Inngåtte ekteskap:
31.12.
Skilsmisser:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Levendefødte (per 1 000):
31.12.
Døde (per 1 000):
31.12.
Folketilvekst, absolutte tall:
31.12.
Folketilvekst (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
statistikkvariabel
Befolkning
Før 1816 beregnet middelfolkemengde.
Dødfødte
Tall for 1984-1993 er hentet fra NOS Helsestatsitikk.
Døde under 1 år
Tall for 1986-1992 er hentet fra NOS Helsestatistikk.
Inngåtte ekteskap
Ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Fra 2009 er ekteskap mellom personer med samme kjønn medregnet. Gjelder ekeskap der eldste ektefelle er bosatt i Norge.
Skilsmisser
Fra og med 2010 er skilsmisser mellom personer med samme kjønn medregnet.
Utflyttinger
Før 1951 bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land).
Levendefødte (per 1 000)
Beregnet av middelfolkemengden.
Døde (per 1 000)
Beregnet av middelfolkemengden.
Folketilvekst (prosent)
Folketilvekst er lik differansen mellom folkemengde 1. januar to påfølgende år.

Brukerveiledning for statistikkbanken