Til toppen

05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Befolkning , Levendefødte i alt , Fødte utenfor ekteskap ,

Valgt 1 av totalt 14

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1735 , 1736 , 1737 ,

Valgt 1 av totalt 286

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
statistikkvariabel
Befolkning
Før 1816 beregnet middelfolkemengde.
Dødfødte
Tall for 1984-1993 er hentet fra NOS Helsestatsitikk.
Døde under 1 år
Tall for 1986-1992 er hentet fra NOS Helsestatistikk.
Inngåtte ekteskap
Ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Fra 2009 er ekteskap mellom personer med samme kjønn medregnet. Gjelder ekeskap der eldste ektefelle er bosatt i Norge.
Skilsmisser
Fra og med 2010 er skilsmisser mellom personer med samme kjønn medregnet.
Utflyttinger
Før 1951 bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land).
Levendefødte (per 1 000)
Beregnet av middelfolkemengden.
Døde (per 1 000)
Beregnet av middelfolkemengden.
Folketilvekst (prosent)
Folketilvekst er lik differansen mellom folkemengde 1. januar to påfølgende år.

Brukerveiledning for statistikkbanken