Befolkning

Til toppen

05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2021

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Befolkning 1. januar , Levendefødte i alt , Fødte utenfor ekteskap ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1735 , 1736 , 1737 ,

Valgt 1 av totalt 287

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .

statistikkvariabel

Befolkning 1. januar

Før 1816 beregnet middelfolkemengde.

Dødfødte

Tall for 1984-1993 er hentet fra NOS Helsestatsitikk.

Døde under 1 år

Tall for 1986-1992 er hentet fra NOS Helsestatistikk.

Inngåtte ekteskap

Ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Fra 2009 er ekteskap mellom personer med samme kjønn medregnet. Gjelder ekeskap der eldste ektefelle er bosatt i Norge.

Skilsmisser

Fra og med 2010 er skilsmisser mellom personer med samme kjønn medregnet.

Utflyttinger

Før 1951 bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land).

Levendefødte (per 1 000)

Beregnet av middelfolkemengden.

Døde (per 1 000)

Beregnet av middelfolkemengden.

Folketilvekst (prosent)

Folketilvekst er lik differansen mellom folkemengde 1. januar to påfølgende år.