Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen

05785: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter familiefase (prosent) 2004 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vært på joggetur , Drevet med langrenn eller gått på skitur , Drevet med svømming ,

Valgt 0 av totalt 28

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

trenings- og mosjonsaktivitet

Drevet med annen trening eller mosjon

Drevet med annen trening eller mosjon: De høye tallene i 2013 skyldes at det ikke ble stilt spørsmål om «raske turer» i 2013 og at denne aktiviteten derfor inkluderes i «annen trening eller mosjon».