Til toppen

05739: Adopterte, etter barnets kjønn og tidligere statsborgerskap (avslutta serie) 1998 - 2005

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
statsborgerskap

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Utlandet i alt , Norge ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken