Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05713: Inngåtte ekteskap, etter type vigsel 1961 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1961 , 1962 , 1963 ,

Valgt 1 av totalt 60

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mannen busett i Noreg ved vigselen.
Etter den nye ekteskapsloven i 2009, mannen/eldste ektefelle busett i Noreg ved vigselen.

vigselstype

Trossamfunn utenfor Den norske kirke

Medrekna vigselstal frå Human-Etisk Forbund som fekk vigselsrett i slutten av 2004.

Utenlands

For ekteskap inngått i utlandet er ikkje type vigsel oppgitt.