Ekteskap og skilsmisser

05713: Inngåtte ekteskap, etter type vigsel 1961 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

vigselstype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 59 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Ekteskap:
ekteskap
Referansetid
Ekteskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mannen busett i Noreg ved vigselen.
Etter den nye ekteskapsloven i 2009, mannen/eldste ektefelle busett i Noreg ved vigselen.
vigselstype
Trossamfunn utenfor Den norske kirke
Medrekna vigselstal frå Human-Etisk Forbund som fekk vigselsrett i slutten av 2004.
Utenlands
For ekteskap inngått i utlandet er ikkje type vigsel oppgitt.

Brukerveiledning for statistikkbanken