Arbeidskraftundersøkelsen

05705: Ukeverk (a 37,5 timer) overtid blant heltidsansatte, etter kjønn, utvalgte næringer (SN2002) og kompensasjonsmåte (1 000 ukeverk) (avslutta serie) 2001K2 - 2005K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kompensasjonsmåte

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2005
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Overtidsukeverk (a 37,5 timer):
1 000 ukeverk
Referansetid
Overtidsukeverk (a 37,5 timer):
Slutten av 2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken