Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

05705: Ukeverk (a 37,5 timer) overtid blant heltidsansatte, etter kjønn, utvalgte næringer (SN2002) og kompensasjonsmåte (1 000 ukeverk) (avslutta serie) 2001K2 - 2005K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.