Helse- og sosialpersonell

Til toppen
05688: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og utenlandsk statsborgerskap (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Sysselsatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
Må velges *
landbakgrunn
Må velges *
arbeidet i Norge
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

fagutdanning
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Må velges *

Totalt 15 Valgte 0

arbeidet i Norge

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
arbeidet i Norge
Fra 2005 er ikke tall for 'Arbeidet i Norge i 5 år eller mindre' inkludert i tabellen.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken