Helse- og sosialpersonell

Til toppen

05688: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og utenlandsk statsborgerskap (avslutta serie) 2000 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Danmark , Finland , Sverige ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

arbeidet i Norge

Fra 2005 er ikke tall for 'Arbeidet i Norge i 5 år eller mindre' inkludert i tabellen.

landbakgrunn

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro