Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

05673: Resultatregnskap for enkeltpersonsforetak, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003 - 2007

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (kr) , Salgsinntekter (kr) , Leieinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000