Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

05672: Beregning av personinntekt, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003 - 2007

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grunnlag for beregning av personinntekt (kr) , Kapitalavkastningsfradrag (kr) , Skjermingsfradrag (kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Framførbar personinntekt fra tidligere år, beregnes fra og med inntekståret 2007 annerledes enn tidligere årganger.