Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05672: Beregning av personinntekt, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003 - 2007

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 81
Berit Haveråen, Statistisk sentralbyrå
+47 908 85 137
04.03.2009 10:00
Grunnlag for beregning av personinntekt (kr):
kr
Kapitalavkastningsfradrag (kr):
kr
Skjermingsfradrag (kr):
kr
Lønnsfradrag (kr):
kr
Framførbar personinntekt fra tidligere år (kr):
kr
Beregnet personinntekt (kr):
kr
Personinntekt næring (kr):
kr
Fremførbar personinntekt (kr):
kr
Antall personer i utvalget:
personer
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grunnlag for beregning av personinntekt (kr) , Kapitalavkastningsfradrag (kr) , Skjermingsfradrag (kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Framførbar personinntekt fra tidligere år, beregnes fra og med inntekståret 2007 annerledes enn tidligere årganger.