Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

05667: Agenturhandel. Prosentvis fordeling av omsetning, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.07.2005
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Agenturhandel i alt (prosent):
prosent
Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer (prosent):
prosent
Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier (prosent):
prosent
Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer (prosent):
prosent
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og fly (prosent):
prosent
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer (prosent):
prosent
Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer (prosent):
prosent
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler (prosent):
prosent
Agenturhandel med andre varer (prosent):
prosent
Salg av handelsvarer (prosent):
prosent
Annen omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning (1 000 kr):
31.12.
Agenturhandel i alt (prosent):
31.12.
Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer (prosent):
31.12.
Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier (prosent):
31.12.
Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer (prosent):
31.12.
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og fly (prosent):
31.12.
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer (prosent):
31.12.
Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer (prosent):
31.12.
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler (prosent):
31.12.
Agenturhandel med andre varer (prosent):
31.12.
Salg av handelsvarer (prosent):
31.12.
Annen omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.
For agenturhandel er omsetninga provisjonsinntekter for formidling av sal til andre føretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken