Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

Til toppen

05667: Agenturhandel. Prosentvis fordeling av omsetning, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2003

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Omsetning (1 000 kr) , Agenturhandel i alt (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 51.1 Agenturhandel , 51.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer , 51.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.
For agenturhandel er omsetninga provisjonsinntekter for formidling av sal til andre føretak.