Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

05666: Agentur- og engroshandel. Omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 82 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.07.2005
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Salg av handelsvarer (prosent):
prosent
Agenturhandel (prosent):
prosent
Annen omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning (1 000 kr):
31.12.
Salg av handelsvarer (prosent):
31.12.
Agenturhandel (prosent):
31.12.
Annen omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Omsetning (1 000 kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Salg av handelsvarer (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert. Omfatter både detalj- og engroshandel.
Agenturhandel (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Annen omsetning (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken