Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

05665: Agentur- og engroshandel. Salgsinntekter, etter næringsundergruppe (SN2002) og varegruppe. Foretak (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2002) Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk

varegruppe

Totalt 45 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.07.2005
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Salgsinntekter (1 000 kr):
1000 kr
Salgsinntekter (prosent):
prosent
Referansetid
Salgsinntekter (1 000 kr):
31.12.
Salgsinntekter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter kun engroshandel med handelsvarer. Engroshandel med motorvogner er ikke inkludert.
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken