Skatt for personer

Til toppen

05638: Kontantlønn, etter kjønn og aldersgrupper (avslutta serie) 2003 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Under 20 år , 20-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000