Skatt for personer

Til toppen

05636: Personer med tillegg i arbeidsgiveravgift (kakseskatt) (avslutta serie) 1993 - 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kakseskatten utgjorde 10 prosent til og med 1997, og 12,5 prosent fra og med 1998.