Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05630: Skogeigedomar, etter skogeigarens kjønn og utdanning (F) (avslutta serie) 2003

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) , 04 Hedmark (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken