Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05616: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Nøkkeltall, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2007

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 46 67 66 50
27.03.2009 10:00
Driftsmargin (prosent):
prosent
Resultatgrad (prosent):
prosent
Totalrentabilitet (prosent):
prosent
Egenkapitalrentabilitet (prosent):
prosent
Egenkapitalandel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad:
grad
Antall foretak:
foretak
Driftsmargin (prosent):
31.12.
Resultatgrad (prosent):
31.12.
Totalrentabilitet (prosent):
31.12.
Egenkapitalrentabilitet (prosent):
31.12.
Egenkapitalandel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad:
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 92

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

Transportmiddelindustri

Næringsgruppering 34-35 omfatter ikke kodene 35.114 og 35.115.

Varehandel

Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

Næringskode 50 omfatter ikke kode 50.2.

Transport ellers

Næringsgruppering 60-63 omfatter ikke kodene 61.101 og 61.102.

statistikkvariabel

Driftsmargin (prosent)

Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

Resultatgrad (prosent)

Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.

Totalrentabilitet (prosent)

Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital

Egenkapitalrentabilitet (prosent)

Ordinært resultat i prosent av egenkapital.

Egenkapitalandel (prosent)

Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital.

Likviditetsgrad

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld.