Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

05616: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Nøkkeltall, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 92

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

næring
Transportmiddelindustri
Næringsgruppering 34-35 omfatter ikke kodene 35.114 og 35.115.
Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.
Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Næringskode 50 omfatter ikke kode 50.2.
Transport ellers
Næringsgruppering 60-63 omfatter ikke kodene 61.101 og 61.102.
statistikkvariabel
Driftsmargin (prosent)
Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
Resultatgrad (prosent)
Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
Totalrentabilitet (prosent)
Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital
Egenkapitalrentabilitet (prosent)
Ordinært resultat i prosent av egenkapital.
Egenkapitalandel (prosent)
Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital.
Likviditetsgrad
Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld.

Brukerveiledning for statistikkbanken