Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

05610: Heltidsansatte med overtid, etter næring (SN2002) (prosent) (avslutta serie) 2001K2 - 2005K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer (inkl. uoppgitt) , Industri og bergverksdrift , Utv. av råolje og naturgass, inkl. tj. ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.