Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

05609: Heltidsansatte med overtid, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 2001K2 - 2005K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er korrigert for påskeuken.